Kako koristiti ChatGPT

Kako koristiti ChatGpt za istraživanje i iskoristiti ovaj alat za brže generisanje ideja i optimizaciju sadržaja?

kako koristiti ChatGpt

ChatGPT je model razvijen od strane OpenAI-a i predstavlja srodni model InstructGPT-u.

Ovaj softver omogućava odgovaranje na dodatna pitanja i obavljanje zadataka na osnovu prethodnog konteksta koji mu je dat. Osim toga, ChatGPT koristi GPT 3, jezički model koji generiše tekst sličan ljudskom kako bi dobio povratne informacije korisnika o prednostima i nedostacima InstructGPT-a.

Međutim, ChatGPT se razvio u nešto više od toga. On je postao moćno sredstvo za kreiranje sadržaja za stručnjake, preduzeća i sve ljude koji žele da pišu brže ili dobiju odgovore mnogo brže.

S obzirom na njegov brz uspon do jednog miliona korisnika za samo pet dana, postavlja se pitanje kako koristiti ChatGPT pravilno, u interakciji s GPT 3.

Jedan od načina da iskoristite moć generativne veštačke inteligencije jeste kroz istraživanje ključnih reči i generisanje ideja za sadržaj, a ovaj praktični vodič će vam pomoći da brže dođete do ključnih reči i tema.

Saznajte kako koristiti ChatGPT za vaše istraživanje ključnih reči i generisanje ideja za sadržaj.

ChatGPT kao alat za istraživanje ključnih reči

Sa odgovarajućim upitima, izgradnja strategije za istraživanje ključnih reči pomoću ChatGPT-a je odličan način da brzo generišete ideje.

ChatGPT može značajno pomoći u strategijama istraživanja ključnih reči jer pruža mnogo ideja koje možete koristiti za svoj sledeći sadržaj, kažu stručnjaci za generisanje sadržaja.

Ovaj alat veštačke inteligencije može vam dati skup ključnih reči u zavisnosti od onoga šta pitate, a takođe može pružiti informacije zasnovane na popularnosti i relevantnosti ključnih reči na koje se fokusirate.

Evo nekoliko saveta kako koristiti ChatGPT u pronalaženju ključnih reči.

Generisanje liste ključnih reči

Generisanje liste ključnih reči za vaš sledeći sadržaj može potrajati dugo. Morate pretraživati stranice konkurenata, postavljati različite varijacije upita na Google-u i ručno prikupljati ključne reči. Sva ta manualna pretraga oduzima puno vremena.

ChatGPT može ubrzati ceo proces.

Recimo da istražujete sadržaj o ukusu avokada. U tom slučaju, možete koristiti jednostavan upit:

„Napravi listu ključnih reči koje su povezane sa ukusom avokada.“

Zatim će ChatGPT generisati listu do 20 ključnih reči koje su povezane sa navedenim terminom.

Generisanje longtail (dužih) ključnih reči

ChatGPT takođe odlično pronalazi longtail ključne reči za vaš sadržaj.

Longtail ključne reči su krucijalne za svako istraživanje ključnih reči i SEO strategiju.

Ne samo da vam pomažu da dosegnete usko ciljano tržište, takođe olakšavaju pretraživačima da pronađu i rangiraju vaš sadržaj.

Nastavljajući sa prethodnim primerom, možete pitati ChatGPT da generiše duže ključne reči u tabelarnom formatu. Kada generišete duže ključne reči, pitajte ChatGPT za nameru pretrage kako biste znali kako da koristite te ključne reči u svom sadržaju.

Evo upita:

„Generiši tabelu od 10 longtail ključnih reči za ukus avokada. Nazovi prvu kolonu ‘Longtail ključne reči.’ Nazovi drugu kolonu ‘Namera pretrage.“

Izdvajanje ključnih reči iz drugog sadržaja

Možete koristiti ChatGPT i za upoređivanje i analizu ključnih reči i fraza na nivou stranice. To vam olakšava identifikaciju ključnih reči koje vaši konkurenti koriste u svojim blogovima ili veb stranicama.

Kada učite kako koristiti ChatGPT važno je da znate da morate da kopirate ceo sadržaj umesto da samo kopitate link, jer ChatGPT još uvek ne može pretraživati URL-ove.

Nastavljajući sa primerom avokada, koristićemo najbolji rezultat pretrage kao osnovu za pretragu nekih ključnih reči koje biste mogli koristiti za svoj blog.

Evo upita koji možete koristiti:

„Zamisli da si marketing stručnjak za hranu koji piše blog o ukusu avokada. Pretraži i analiziraj sledeći sadržaj i reci mi koje ključne reči treba da koristim i zašto:“, a zatim dodajte tekst i URL bloga konkurenta koji ste izabrali.

Pronalaženje termina za latentno semantičko indeksiranje

Termini za latentno semantičko indeksiranje (LSI) mogu vam pomoći da struktuirate svoj sadržaj bolje i poboljšate njegovu relevantnost za pretraživačke botove.

ChatGPT može olakšati ovaj proces pronalaženjem srodnih ili sličnih fraza za određenu ključnu reč. Zatim možete te LSI termine uključiti u telo vašeg bloga ili stranice.

Na primer, ponovo koristimo avokado kao našu ključnu reč. Pitajte ChatGPT nešto poput:

„Pronađi mi LSI (latentno semantičko indeksiranje) termine koji su povezani sa avokadom.“

Zatim će generisati najmanje deset fraza koje su visoko relevantne za glavnu ključnu reč koju ste naveli.

Kreiranje celokupne strategije istraživanja ključnih reči

Strategije istraživanja ključnih reči zahtevaju dosta vremena, ali ukoliko znate kako koristiti ChatGPT, možete ubrzati taj proces.

Napravimo simuliranu strategiju istraživanja ključnih reči i kreirajmo četiri kolone:

  • Klaster ključnih reči
  • Longtail ključna reč
  • Namera pretrage
  • Naslov
  • Meta opis

Na taj način, sve što trebate da uradite je da prilagodite sadržaj u kolonama Naslov i Meta opis, a sve ostalo je već završeno.

Evo kompletnog upita koji možete koristiti:

„Zamisli da si stručnjak za hranu i planiraš da napraviš plan sadržaja, optimizovan za ključne reči koje konvertuju, za termin ‘avokado’.

Napiši kompletan plan u tabelarnom formatu koristeći sledeće kolone: Klaster ključnih reči, Longtail ključna reč, Namera pretrage, Naslov, Meta opis.

Klasteri ključnih reči su super kategorije termina ‘avokado’. Dugorepe ključne reči treba da sadrže longtail ključnu reč za tu super kategoriju. Kolona Namera pretrage sadrži ljudsku nameru pretrage za tu ključnu reč. Unesi predložene naslove i meta opise u kolone Naslov i Meta opis.

Sadržaj treba da bude optimizovan prema pretraživačima i koristan za čitaoce. Ograniči odgovor na samo 10 redova.“

Kako koristiti ChatGPT sa SEO alatima

Kako koristiti ChatGPT kako koristiti ChatGpt

Sam ChatGPT je već moćan alat za istraživanje ključnih reči. Međutim, kada se koristi zajedno sa drugim alatima za pisanje SEO sadržaja, može biti još efikasniji.

Na primer, možete uneti podatke o ključnim rečima koje je generisao ChatGPT u alat Ahrefs kako biste proverili vredi li ih ciljati.

Takođe možete koristiti SEMrush kako biste videli procenjeni obim pretrage za tu određenu longtail ključnu reč.

Najbolji način za korišćenje ChatGPT-a je da imate strategiju pre nego što započnete istraživanje ključnih reči. To garantuje da će generisani sadržaj veštačke inteligencije biti relevantan i vredan za vaš proces kreiranja sadržaja.

Brainstorming sadržaja sa ChatGPT-om

Više od alata za istraživanje ključnih reči, ChatGPT može se koristiti i za generisanje raznovrsnog sadržaja.

Generisanje ideja za sadržaj stvarno zavisi od toga kako pravilno postavite upit i eksperimentišete sa promenom upita kako biste poboljšali pretragu.

Marketing stručnjaci i kreatori sadržaja često su zbunjeni idejama, pa ChatGPT može pomoći u pronalaženju jedinstvenih i interesantnih tema za sadržaj.

Ideje za blog teme

Upit za generisanje ideja za blog teme je vrlo jednostavan. Evo jednog koji možete koristiti:

„Napravi listu ideja za blog o [Tema].“

U ovom slučaju, možete pitati ChatGPT za ideje za blog o terminu „avokado“.

Generisanje ideja za blog teme omogućava vam istraživanje tema koje će zanimati vaše čitaoce.

Neki od ovih predloga su zapravo jedinstveni, što vam olakšava kreiranje sadržaja koji se izdvaja.

Ako želite da idete korak dalje, možemo koristiti jednostavniju varijaciju upita za istraživanje ključnih reči koju smo ranije koristili:

„Pretvaraj se da si marketing stručnjak za hranu i napravi listu ideja za blog za termin avokado.

Napravi tabelu sa sledećim kolonama: Naslov bloga, Namera pretrage, Meta opis. Kolona Naslov bloga sadrži naslov bloga.

Kolona Namera pretrage sadrži ljudsku nameru prilikom pretrage bloga. Predloži meta opis za kolonu Meta opis. Sadržaj treba da bude koristan, sažet i zanimljiv. Ograniči rezultat na samo 10 naslova“

Pronalaženje pitanja na temu

Generisanje ideja za sadržaj odgovara na najosnovnija pitanja: o čemu treba da pišem? Ali to je takođe prilika da dublje zaronite i otkrijete osnovne potrebe svojih čitalaca.

Da biste to učinili, možete koristiti generativnu veštačku inteligenciju kako biste generisali pitanja na temu vaših blogova ili drugog sadržaja. Evo primera upita koji možete koristiti:

„Generiši deset pitanja na temu avokada.“

Istraživanje sadržaja za pod nišu

Sadržaj generisan veštačkom inteligencijom takođe se može koristiti za istraživanje o kojim temama se najviše razgovara u vašoj niši i identifikovanje pod-niša.

Pod niša je specifično područje unutar vaše niše koje ima sopstveni skup interesa i tema. Na primer, u industriji avokada, jedna pod niša može biti „organski uzgoj avokada“.

Prvi upit koji ćete koristiti trebao bi izgledati ovako:

„Koje su najpopularnije veb stranice i blogovi o avokadu?“

Zatim, pitajte ChatGPT o temama i sadržaju o kojima pišu. Evo upita koji možete koristiti:

„Koristeći samo veb stranice o avokadu koje si ponudio, izdvoji visoko rangirane kategorije sadržaja o kojima razgovaraju, kratko ih opiši i daj mi neke primere tema koje se uklapaju u svaku kategoriju.

Koristi tabelarni format sa sledećim kolonama: Visoko rangirane kategorije, Kratak opis, Primeri tema. Ograniči rezultat na samo 10 kategorija.“

Uverite se da generativna veštačka inteligencija radi savršeno

Kako koristiti ChatGPT kako koristiti ChatGpt

Kao alat za istraživanje ključnih reči i asistent za generisanje ideja za sadržaj, ukoliko naučite kako koristiti ChatGPT na pravi način će vam olakšati većinu posla.

Međutim, svakako nije savršen, i još uvek postoje neke stvari na koje treba obratiti pažnju.

Budite specifični u svojim upitima

Generativna veštačka inteligencija, poput ChatGPT-a, još uvek se bori sa razumevanjem svih konteksta u vašim upitima.

Na primer, možete uključiti previše pitanja u jedan upit, i ChatGPT neće moći tačno odgovoriti na sve.

Stoga se uverite da budete što konkretniji i jasni u svojim podsticajima.

Takođe možete testirati različite ključne reči, fraze i pitanja kako biste osigurali najtačnije rezultate.

Uzmite u obzir ograničenja ChatGPT-a u pogledu broja karaktera

Kao što možete videti u većini naših upita za istraživanje ključnih reči, ChatGPT ima ograničenja u pogledu broja karaktera.

To znači da vaš upit i odgovor ChatGPT-a moraju biti unutar određenog opsega karaktera, inače će vam ChatGPT prikazati poruku o grešci.

Zato ga samo pitajte da generiše, na primer, deset dugorepih ključnih reči odjednom kako biste izbegli grešku pri komunikaciji sa GhatGPT-em. Možete probati da povećate taj broj na 20, ali to je najviše što možete tražiti.

Uvek obavite dodatno istraživanje samostalno

Možda ćete biti skloni da se oslonite samo na istraživanje ključnih reči uz ChatGPT i sposobnosti generisanja ideja za sadržaj, ali uvek treba da obavite dodatno istraživanje.

Na primer, dodatno proverite generisane ključne reči pomoću alata za pisanje SEO sadržaja kako biste optimizovali svoju strategiju sadržaja.

Mogućnosti ChatGPT-a kao alata za pisanje SEO sadržaja su najbolje kada se koristi sa ljudskim unosom, uređivanjem i drugim SEO alatima.

ChatGPT ne pruža odgovore na osnovu obima pretrage. Zbog toga morate analizirati ove ključne reči koristeći usluge i alate za pisanje SEO sadržaja radi važnih metrika, poput obima pretrage i konkurencije.

Takođe, nikada ne škodi obaviti dodatno istraživanje samo da biste proverili tačnost odgovora ChatGPT-a.

Na taj način, imaćete poverenja da identifikujete najbolje ključne reči za svoj sadržaj i stvorite vrhunske SEO strategije.

Konsultujte se sa SEO alatima i stručnjacima

Iako se generativna veštačka inteligencija može koristiti kao efikasan alat za pisanje SEO sadržaja, najbolje je konsultovati se sa drugim alatima i stručnjacima pre donošenja bilo kakvih važnih odluka kako biste poboljšali vidljivost pretrage, posebno u lokalnom SEO-u.

Važno je osigurati da sve istraživanje ključnih reči koje obavljate bude tačno i ažurirano.

Iako ovi alati povećavaju efikasnost, najbolje rade kada se kombinuju sa čovekom koji poznaje kvalitetan sadržaj, dobro poznaje temu i zna kako da optimizuje sadržaj za rangiranje na Google-u. Zato vam je potreban stručnjak i ljudski dodir da biste dobili najviši kvalitet sadržaja.

To može zahtevati dodatni ručni rad i komunikaciju između vas kao kreatora sadržaja i SEO stručnjaka, ali ukoliko znate kako koristiti ChatGPT, može vam pružiti vredne smernice i olakšati proces istraživanja ključnih reči i generisanja ideja za sadržaj.

Kreirajte dosledan i visokokvalitetan sadržaj uz S8 Studio

Rad sa ChatGPT-om i dalje zahteva dobar osećaj za ono što želite postići. Međutim, uz njegovu pomoć, možete lako kreirati sadržaj bogat ključnim rečima koji dobro rangira i gradi poverenje brenda.

Ako znate kako koristiti ChatGPT – i kada – omogućava vam da ubrzate proces ručnog istraživanja i pretraživanja desetina veb stranica u potrazi za ključnim rečima i idejama za sadržaj.

U kombinaciji sa drugim alatima za pisanje SEO sadržaja, možete otključati pravi potencijal ChatGPT-a i brže nego ikad kreirati planove sadržaja i strategije istraživanja ključnih reči.

Naravno, možete maksimalno iskoristiti ChatGPT i druge alate za pisanje SEO sadržaja samo kada sarađujete sa profesionalcima.

S8 Studio ima tim SEO i stručnjaka za digitalni marketing koji vam mogu pomoći u kreiranju doslednog i visokokvalitetnog sadržaja koji zadovoljava vaše poslovne ciljeve.

Nudimo sveobuhvatnu uslugu istraživanja ključnih reči, tehničkog SEO-a i usluge pisanja SEO sadržaja koja koristi najbolje alate, tehnologije i strategije kako biste se rangirali više u pretraživačima.

Neka vas klijenti pronađu brže!

Želite da pobedite konkurenciju?

Radoznali smo da čujemo vašu priču!
Čime se vaša organizacija bavi i koja je vaša misija?