Srpska asocijacija uvoznika vozila i delova, Beograd

izrada sajta za srpsku asocijaciju uvoznika vozila

Članovi Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova su predstavnici i zastupnici stranih i domaćih proizvođača putničkih motornih vozila, rezervnih delova i opreme.

Asocijacija je osnovana još 1996.godine kako bi zastupala interese članova koji se odnose na praćenje i kontinuiran rad na unapređenju uslova za poslovanje na domaćem tržištu.

Neka vas klijenti pronađu brže!

Želite da pobedite konkurenciju?

Radoznali smo da čujemo vašu priču!
Čime se vaša organizacija bavi i koja je vaša misija?