Bez marketinga nema ni uspešnog poslovanja

 

Značaj marketinga

U srcu svih poslovnih koraka nalazi se marketing – svestrana reč koja ima veliku vrednost i efekte u javnosti, koji su jasno definisani, ciljno orijentisani i merljivi u svakom trenutku. Marketing je ideja vodilja svakog biznisa, kontakta i pojedinačnih aktivnosti. Neizostavan je deo svake promotivne aktivnosti, komunikacije i definisanja ciljeva, uz eksternu orijentaciju.

Sve se realizuje uz osvrt na tržište, kupce, klijente usluga i njihove potrebe. Da bi se maksimalno ispratio trend pojava i reakcija na tržištu, marketing je osnovni element. Takođe, da bi se ujedno odgovorilo na sve potrebe ciljnih grupa i segmenata, ponovo je potreban marketinški pristup, instrumenti i alati. Dakle, u marketingu je sve, i čak sve bez marketinga je gotovo ništa, posebno u današnjim uslovima poslovanja.

Marketing se sastoji iz više segmenata i aspekata, koji su u manjoj ili većoj meri povezani. Svakako, zajedno daju odlične efekte u javnosti, ne samo u vidu promocije, već i u pogledu drugih pozitivnih efekata na rast biznisa. Pre svega, tu su instrumenti marketing miksa, a to su: proizvod, cena, promocija i distribucija. Tu su i alati i instrumenti oglašavanja, propaganda i širenja prepoznatljivosti u javnosti.

Marketing je raznolik i vrlo koristan u svrhe promocije, stvaranja imidža, ugleda i brendiranja. Ipak, da bi se maksimalno adaptirali marketinški elementi u praktičnim svrhama, potreban je stručan, ekspertan i profesionalan tim koji će voditi aktivnosti do ostvarenja ciljeva.

To je makretinška agencija, koja poznaje delotvornost i efekte marketinga. Naš tim čine organizovani, stručni i članovi koji imaju odlično, višegodišnje iskustvo u realizaciji svih aktivnosti marketinga. Usmerenost je uvek ka potrebama klijenata, njihovim ciljevima, željama i mogućnostima.

Neka vas klijenti pronađu brže!

Želite da pobedite konkurenciju?

Radoznali smo da čujemo vašu priču!
Čime se vaša organizacija bavi i koja je vaša misija?

Marketing omogućava da se upozna tržište

Kako bolje upoznati tržište, njihove potrebe i ciljeve nego uz marketinška istraživanja? To je samo jedan od krucijalnih elemenata marketinga. Istraživanjem je moguće ustanoviti da li je novi proizvod, usluga ili neka aktivnost potrebna i na kom delu tržišta. Svako tržište deli se na određene segmente, prema raznim kriterijumima. Oni mogu biti geografske, demografske ili neke druge prirode.

Uloga marketinga je velika u ovom delu, jer može definisati ciljne grupe prema određenim karakteristikama. U dogovoru sa klijentima, marketinške agencije vrše različita istraživanja, koristeći pouzdane sekundarne i naravno primarne izvore. Polazna tačka svakog plana, strategije i taktike marketinga zasniva se na definisanju ciljnih segmenata, odnosno grupa kupaca, potrošača ili klijenata kojima je namenjena inovacija kompanije.

Naša agencija tu je da učini svaku marketinšku strategiju, taktiku i aktivnost potpuno prilagođenom datom tržišnom segmentu, u svakom trenutku. Bogato i dugogodišnje iskustvo čini da idealno balansiramo između mogućnosti marketinga i potreba klijenata. Ukoliko je i tržište manje poznato, tu smo da zajedničkim snagama definišemo sve kriterijume koji određuju usmerenje klijenata ka određenim regionalnim, domaćim ili inostranim područjima.

Uz marketing se neminovno vrši promocija

Promocija bez marketinga, kao ni marketing bez promocije nije izvodljivo da postoje. Naravno, jer je promocija instrument marketing miksa, i to vrlo značajan. Često se pojam marketinga poistovećuje sa promocijom, a zapravo je mnogo širi i sveobuhvatniji. Generalno, angažovanjem stručnjaka za marketing obično počinje sa planiranjem nekih promotivnih aktivnosti.

To može biti osmišljavanje reklame namenjene raznovrsnim medijima, grafički dizajn postera, vizit karti, bilborda, ali i prezentacija, štampanih primeraka flajera kataloga, kao i neizostavni web dizajn sajtova i nastup na društvenim mrežama. Svaka marketinška aktivnost usmerena je ka nekom načinu pominjanja u javnosti, podizanja svesti i stvaranju prepoznatljivosti. Promocija je prvi korak ka stvaranju imidža i put ka dugoročnoj izgradnji brendova.

Marketinške agencije tu su da učine promotivne aktivnosti jedinstvenim, kao i da budu vrlo delotvorne u pogledu povećanja obima prodaje, prepoznatljivosti i pozitivne usmene propagande. Naš tim profesionalaca odlično poznaje sve promotivne mogućnosti, njihovu realizaciju i efekte koji se mogu postići. Vrlo smišljeno se definišu pravci i koraci u delovanju, koji se fokusiraju na ostvarenje ciljeva klijenata, koji su obično kompanije i organizacije u raznovrsnim delatnostima.

Neka vas klijenti pronađu brže!

Želite da pobedite konkurenciju?

Radoznali smo da čujemo vašu priču!
Čime se vaša organizacija bavi i koja je vaša misija?

Marketing je neizostavan element uspešne prodaje

Ukoliko je prodaja ono što se smatra svrsishodnom delatnošću, marketing je nezaobilazan deo ostvarenja i uvećavanja njenog obima do veoma visokih nivoa. Često se marketing poistovećuje sa prodajom, pa se i ove reči koriste kao sinonimi, što može da deluje slično, ali nikako isto. Marketing je odvojena disciplina koja je usmerena ka ostvarenju ciljeva.

Oni mogu biti povećanje prodaje, godišnjeg prihoda različitih vrsta, profita, ostvarenje veće prepoznatljivosti u javnosti, obimnijeg pominjanja i „šerovanja“ na društvenim mrežama, i mnogo toga drugog. U vezi sa prodajom, to je obično cilj koji je svojstven privrednim delatnostima, a u sektoru usluga, obično se vidi kao veći broj ostvarenih usluga što rezultira i značajnijim prihodima od realizacije.

Uz obiman napor promocije, kao što je nastup na internetu, televizijski sadržaji, promocija u štampanim i drugim medijima, može se ostvariti veći obim prodaje. Marketing dovodi do prodaje uz veliki broj smišljenih planova, strategija i taktika.

Marketing na internetu obuhvata veći broj promotivnih napora, kao što je: kreiranje i održavanje web sajtova i u okviru njih internet prodavnica, pisanje blogova i korisnih tekstova, postavljanje grafičkih sadržaja u vidu ilustracija, banera, a tu su i neizostavne reklame.

Sve to, deo je usluga naše marketinške agencije, koje su usmerene između ostalih ciljeva i na povećanje prodaje, što je svakako jedan od krucijalnih za najveći broj klijenata.Uz alate SEO optimizacije, omogućeno je da web sajt i sadržaj klijenta bude od prvih primećenih na prvoj strani Google-a, što je brz i lak put do „korpe“ online prodavnice.

Marketing nisu samo reklame, već mnogo više od toga

Pored toga što za marketing se često može čuti da je ujedno i prodaja, mnogi ljudi poistovećuju ovaj pojam i sa reklamiranjem i reklamom. Tačno je da je marketing u uskoj vezi sa reklamiranjem, jer je upravo promocija jedan od instrumenata, a nekada i ciljeva kreiranja kampanja. Ipak, marketing smo već naveli da, obuhvatajući mnogo više segmenata od promocije, upravo i pruža više mogućnosti i ostvarenje raznolikih ciljeva.

Marketing je i prodaja proizvoda u svakom trenutku, posebno uz gratis pakovanje, poklon za potrošače, letak ili neki drugi vid dodatka. To je smislena akcija koja za cilj treba da ima veći obim kupovine, informisanost i lojalnost potrošača – za dugoročnu i kupovinu uz osmeh i sa poverenjem.

Marketing je i postavljanje postera radi informisanja javnosti o inovaciji, događaju ili drugim vidovima organizovanja. Marketing je i nastup na internetu – kreiranje web sajta, internet prodavnice, stranica i sadržaja, vođenje društvenih mreža i mnogo toga drugog.

Poznato je da mnoge velike kompanije osnivaju zaseban sektor za marketing, komunikacije i odnose s javnošću, koji čine stručnjaci u ovim oblastima, a često i prodaje. Ipak, marketinške agencije se osnivaju sa delatnošću bavljenja upravo marketingom, što je primarni i osnovni fokus. Zato, najbolje poznaju funkcionisanje tržišta, marketinške kampanje i napore koji daju efekte.

Zato se često angažuju upravo za realizaciju određenih aktivnosti od značaja, ne samo u pogledu izrade, produkcije i plasiranja reklame, već i svih drugih štampanih i digitalnih sadržaja. Naša agencija stoji na raspolaganju svim kompanijama, čak i onim koje imaju sektore za marketing. Možemo da zajedničkim snagama kreiramo savršene nastupe na tržišnim segmentima, uz podelu rada, razvoj ideja ili bilo koji drugi način bavljenja marketingom.

Marketing omogućava dvosmernu komunikaciju

Integrisane marketinške komunikacije – sama fraza, a često i zaseban predmet na univerzitetima, govori o povezanosti marketinga i komunikacija u današnjem vremenu. Uz marketing se jednostavnije, brže i usmerenije komunicira sa ciljnim grupama na tržištu, bez obzira na njihov raspored, mesto i samo vreme otpočinjanja dvosmernog odnosa. Vođenje društvenih mreža jedan je od segmenata savremenog marketinga, kojim se mogu baviti kompanije ili marketinške agencije.

Facebook, Instagram i srodne društvene mreže omogućavaju plasiranje raznolikog sadržaja – tekstova, fotografija i ilustracija, uz osluškivanje i praćenje reakcija javnosti. Oni imaju slobodu da postavljaju pitanja, šalju zahteve i upite, komentarišu i daju svoj lični utisak. Takođe, one su mesto na kome se pružaju svi odgovori na postavljena pitanja, i vrši usmerenje ka kupovini proizvoda i usluga. Uz adekvatne kampanje, na društvenim mrežama se jasno komunicira, uspostavlja direktan, brz i efikasan odnos između kompanija i tržišta.
Društvene mreže, web sajtovi, druge stranice i online prodavnice, mesto su gde se danas jednostavno i brzo ostvaruje saradnja između prodavca i kupca. Ili ekonomski rečeno, tu se susreću ponuda i tražnja za različitim proizvodima i uslugama. Činjenica je da više od 65% potrošača veruje svim recenzijama koje postavljaju kupci na internetu, i vode se njima za obavljanje svojih kupovina.

Zato, komunikacija treba da bude dvosmerna, blagovremena, asertivna i uvek u pozitivnom kontekstu. To je jedan od načina za ostvarenje poslovnih uspeha – prihoda, profita i mogućnosti za brendiranje. Marketinška agencija kao što je naša, poklanja veliku pažnju svakom kontaktu koji se ostvaruje, bez obzira na mesto i vreme, kao i da li se radi o realnom komuniciranju, ili u online svetu.

Poštovanje kupaca, potrošača i klijenata na prvom je mestu, a odmah tu je i plasiranje relevantnih, istinitih i uvek privlačnih i konkurentnih informacija. Uz kvalitetne marketinške kampanje, komunikacija se podiže na visok nivo, sa jasno definisanim ciljem i neminovnim uvažavanjem ciljnih grupa, njihovih potreba i traženih odgovora.

Marketing je karta za brendirano poslovanje

Kao što ne postoji uspešna prodaja, reklama, niti komunikacija bez marketinga, veliki značaj ima i za razvoj brendova. To može da bude proizvod, usluga, više njih, ili sama kompanija. Brendiranje je dugoročan proces izgradnje pozitivnih utisaka, i svesti javnosti kojom se formira velika vrednost i uvažavanost određenih proizvoda, usluga, firmi, kompanija, čak i pojedinaca.

Uloga marketinga u brendiranju počinje sa kvalitetnim razvojem imidža, ugleda, pozitivnog pominjanja u javnosti, kao i uopšteno razvojem svesti ljudi da određena kompanija ili njena aktivnost postoji.

Marketing je put ka brendiranju, jer upravo tu jedinstvenost sadržaja, kvaliteta i vrednosti odlično prenosi na sve elemente brendiranja. Kvalitetan brend obuhvata izradu savremenog i unikatnog logotipa, koji će biti predstavljeni na promotivnim materijalima, uvek u istom obliku – na katalozima i lecima, majicama, šoljama, hemijskama, torbama, prezentacijama i posterima, web sajtu, internet prodavnici i naravno društvenim mrežama.

Vrhunski grafički dizajn uz ekspertizu web stručnjaka omogućava da razvoj brenda počne kvalitetnim marketinškim aktivnostima, koje se odnose na kreiranje elemenata posebnosti. To su znak, žig, logotip, ilustracija, ključne poruke i sve ono što će u dužem vremenskom periodu biti pomenuto, zapamćeno i stvoriti snažne temelje brendova. Naravno, kvalitet proizvoda i usluga ono je što je neprikosnoveno, i bez čega brend ne može da bude uspešan. Ipak, uloga marketinga je ogromna, i vrlo značajna.

Naša marketinška agencija sa 14 godina iskustva poznaje velike korake koje grade brendove od kojih zastaje dah. Spremni smo da se upustimo u pustolovinu u svakom trenutku, i zajedno sa vama putujemo do vrha, na kome će brend biti sinonim za vaš rad, aktivnosti, proizvode ili usluge.

Marketing je jedan od najvažnijih elemenata uspešnih biznisa. Aktivnosti marketinga utiču na poslovne rezultate, reputaciju i ugled kompanija, promocione efekte, i daju šansu da se izgrade brendovi koji će imati trajnost, kvalitet i prepoznatljivost kao suštinu. Svakoj kompaniji je potreban neki vid marketinga – u vidu grafičkih rešenja za štampane i elektronske primerke promotivnih materijala, izrada web sajtova, njegovih stranica i online prodavnice, vođenje društvenih mreža, kreiranje reklama i oglasa za štampane i digitalne medije, aplikacije za pametne telefone, računare i mnogo, zaista mnogo toga drugog.

Širok dijapazon ciljeva, elemenata, aktivnosti, planova, strategija i taktika marketinga učinili su da ovaj pojam bude gotovo uvek i svuda pomenut kada se govori o početku ili razvoju biznisa. Bez obzira na veličinu kompanije, delatnost i poslovne strategije, marketing će imati ulogu u svakom tržišnom nastupu.
Naravno, činjenica je da nije svaki tip marketinga poželjan, kao ni što svaka reklama nije kvalitetna.

Marketing treba da se temelji na detaljno razrađenom planu, čak i prema potrebi na više njih, sa različitih aspekata. Aktivnostima marketinga treba da se bave profesionalci, koji su sposobni, stručni i imaju iskustva u odnosima sa javnošću, komunikacijama, razvoju brendova i svim drugim sferama naučne i vrlo praktične discipline.

Naša agencija bavi se marketingom i pruža raznolike usluge, prema potrebama svakog klijenta. Planovi se uvek kreiraju smisleno, detaljno i bazirani su na ciljevima klijenata, koji neosporno treba da budu ostvareni u kratkom ili nešto dužem vremenskom roku.

Baveći se kontinurirano izradom i održavanjem web sajta, SEO optimizacijom, grafičkim i web dizajnom, kreiranjem android aplikacija, jedinstvenim copywriting-om, i mnogim drugim vidovima stvaralaštva, naša agencija ima veliko, značajno i odlično iskustvo u dosadašnjoj saradnji sa svestranim klijentima.

Uvek smo tu da upoznamo vaš rad, ispitamo tržište i pronađemo najbolji način da marketing pruži maksimalne efekte u pogledu povećanja obima prodaje, profita, ali i stvaranju reputacije i mogućnosti za brendiranje.