Cena izrade sajta ne može biti ista za svakog klijenta kojem je potreban novi sajt ili redizajn starog sajta.

Cenu izrade sajta definišemo na osnovu zahteva svakog klijenta ponaosob.

Zašto vam je sada više nego ikad potreban sajt?

Savremeni trendovi u poslovanju iznedrili su i postavili na tron internet svet, prezentacije kompanija i online prodaju.

cena izrade sajta

Za razliku od nekadašnjih kupovina koje su se isključivo obavljale odlaskom u prodajne objekte, danas je veoma popularna i olakšana kupovina „iz fotelje“ uz nekoliko klikova mišem na željenom sajtu.

Internet prezentacija ili poznatije sajt, mesto je gde se javnost upoznaje sa svim relevantnim informacijama o kompanijama, daju sugestije i vrše porudžbine.

Veoma je važno da sajt bude kvalitetno osmišljen, moderno dizajniran i praktičan za snalaženje. Mnoge marketinške agencije bave se navedenim aktivnostima i cena izrade sajta zavisi od niza faktora koje određuju poručioci.

Značaj internet prezentacije za razvoj biznisa

Izrada sajtova danas je veoma tražena i složena aktivnost, upravo zbog činjenice da ima višestruki značaj u pronalasku ciljnih interesnih grupa i korisnika. Cena izrade sajta za kompanije predstavlja relativno nizak trošak, a gotovo neznatan u poređenju sa efektima i poslovnim rezultatima koji se ostvaruju.

Dobar sajt govori mnogo o samim poslovnim subjektima – njihovoj organizovanosti i ozbiljnosti, društvenoj odgovornosti, imidžu i realizovanim aktivnostima. Web sajt mesto je svih korisnih informacija o kompanijama i predstavlja značajan marketinški alat u komunikacijama i odnosima s javnošću, ali i bitno mesto prodaje putem online shop-a koji donosi direktni prihod.

Kao vid posebne platforme, internet prezentacija mesto je gde se nalaze informacije o radu i aktuelnosti, a danas najčešće i mogućnost online porudžbina. Sadržaj web sajta zavisi od prirode delatnosti subjekata i ciljeva koji se žele ostvariti u virtuelnom svetu. Dizajn i funkcionalnost sajta govori mnogo o kompanijama, privlači pažnju i razvija interesovanje za proizvode, aktivnosti, tekstove, događaje i druge korisne sadržaje koji se na jednom mestu objavljuju.

Jednostavno, internet prezentacija čini da informacije budu univerzalno dostupne, proizvodi raspoloživi za porudžbinu i blogovi uvek aktuelni za čitanje.

Uz sve navedeno važno je istaći da cena izrade sajta, iako zavisi od niza faktora, predstavlja minimalan trošak uz ogromne marketinške, PR i prodajne efekte.

Cena izrade sajta rezultat je potreba i želja naručioca

Web sajt je veoma važan deo biznisa savremenih kompanija i utiče na kreiranje imidža, svesti javnosti i kasnije brendiranje u poslovanju.

Svaki odličan sajt prati i stručan marketinški tim koji stoji iza njegovog kreiranja – što naravno predstavlja trošak za kompanije, obično izražen na mesečnom ili godišnjem nivou.

Cena izrade sajta zavisi od niza faktora i opredeljuju je potrebe i želje korisnika, koje specijalizovane agencije u kratkom roku dovode „od sna do jave“.

Paketi za izradu sajta

Obično se cena izrade sajta formira u vidu paketa dogovorenih usluga, i kreće se, prema procenama, od nekih 100 evra pa i do dvadeset i više puta skuplje, obično na godišnjem nivou.

Cena izrade sajta, uslovi angažovanja, obim usluga i druge aktivnosti agencija preciziraju se u ugovoru. Što su prezentacije na internetu obimnije, detaljnije i kreativnije, to su i cene više, ali efekti koji se ostvaruju na poslovnom i finalnom tržištu mnogostruko veća.

Ključni faktori od kojih zavisi cena izrade sajta

Obim stranica na sajtu

Jedan od ključnih faktora od kojih direktno zavisi cena izrade sajta.

Neke kompanije imaju potrebu za svega nekoliko stranica, jer pružaju osnovne informacije o delatnosti, aktivnostima i događajima. Sa druge strane, neke firme imaju i do 100 posebnih stranica, svrstanih u određenje kategorije radi lakše pretrage.

S tim u vezi, cena izrade sajta se razlikuje, pa se obično formiraju cenovne grupe i rangovi do 10 stranica, 20, zatim 50 i više. Poželjno je napomenuti da je dobro da web sajt ima više stranica, ali da budu kategorisane i jednostavno organizovane za lako snalaženje.

Internet prodavnica mesto je sigurne kupovine, prema unapred izabranim proizvodima i popunjenim formularima. Cena izrade sajta zavisi i od toga da li je potrebno kreirati online prodaju uz mogućnost i online plaćanja, ili samo stranicu sa informacijama i kontaktima. Ukoliko se izrađuje mesto za „kupovinu i plaćanje od kuće“, cena izrade sajta je veća. Ipak, činjenica da se pored direktne razvija i online prodaja, predstavlja dodatni prihod i profit za kompanije.

Dizajn i izgled web sajta

Još jedan faktor koji će opredeliti novčani izdatak za kreiranje prezentacije na internetu.

Danas, svedoci smo činjenice da postoji mnogo najrazličitijih web sajtova, i veoma je teško biti jedinstven. Ipak, želje korisnika u kombinaciji sa stručnošću, kreativnošću i ekspertizom marketinških agencija čine da sajt izgleda neverovatno, moderno i unikatno.

Sadržaj sajta u pogledu postojanja tekstova, blogova, vesti, reklama, fotografija i drugih elemenata bitno opredeljuje na kom nivou će biti cena izrade sajta. Višom cenom rezultira obimniji i kvalitetniji sadržaj.

Naravno, interesantniji je i privlačniji je web sajt koji ima više različitih sadržaja, mogućnost edukacije, interakcije i komunikacije.

Kompanije mogu samostalno postavljati tekstove i druge zanimljivosti i uštedeti novac, ukoliko imaju mogućnost samostalne izrade.

Sa druge strane, i u ovom slučaju se mogu angažovati stručnjaci u tim oblastima povremeno, prema potrebama.

Održavanje sajta

Trebalo bi da bude svakodnevno i veoma ažurno, što je još jedan faktor od kog zavisi cena izrade sajta.

Naime, ukoliko je samo kreiranje prezentacije neophodno bez daljeg angažovanja, cena izrade sajta biće niža i za 100 evra.

Razvoj CMS sistema koji predstavlja upravljanje sadržajem, omogućava samostalno ažuriranje web sajta i daje jednostavno snalaženje i dodatnu obuku za postavljanje sadržaja od strane zaposlenih u kompanijama.

Ipak, u slučaju da je pored izrade potrebno i održavanje sajta od strane agencije u pogledu dodavanja tekstova, slika i drugih elemenata, kao i aktivno ažuriranje web prodavnice i relevantnih informacija, cena će biti viša, bilo na mesečnom ili godišnjem nivou.

Na taj način će kompanije biti „mirne“ u pogledu imidža i aktuelnosti svojih web sajtova.

Optimizacija sajtova (SEO)

Značajan modul na osnovu kog se vrši formiranje pozicije prezentacije u okviru google pretraživača i bitan je faktor kojim se određuje cena izrade sajta.

Svakom subjektu je u interesu da bude visoko pozicioniran na prvim stranama pretrage, jer se takvom pozicijom zbraja veliki broj posetilaca.

Marketinške agencije poznaju SEO proces i uz adekvatnu naknadu bave se optimizacijom sajta na nižem ili višem nivou, u zavisnosti od ugovorenih aktivnosti sa kompanijama.

Veza sa društvenim mrežama

Društvene mreže su danas neminovnost internet poslovanja.

Nekada se kompanije pre pronalaze na Instagramu ili Facebooku, nego putem sajta. Obično, danas je veza obrnuta – pretragom na društvenim mrežama pronađe se sajt, a zatim i tražene informacije.

Ukoliko je potrebno formirati društvene mreže, postavljati, pratiti sadržaje i povezati ih sa internet prezentacijom, cena izrade sajta od strane agencije biće uvećana za sve navedene dodatne aktivnosti.

Prioriteti i ciljevi izrade sajta

Marketinške agencije bave se stručnom i detaljnom izradom sajtova, uz dogovorenu naknadu i ciljeve oglašavanja na internetu.

Sklapanjem ugovora sa kompanijama dogovaraju se osnovni uslovi, a najvažnija je naravno cena izrade sajta. Najčešće, agencije nude različite kombinacije obima, sadržaja, vremena održavanja i optimizacije sajtova za različite novčane naknade.

Važno je istaći da funkcionisanje izrade sajtova u primarnu kategoriju postavlja potrebe i želje subjekata koji ih angažuju.

Agencijama je važno da znaju šta je ključno cilj u kreiranju i inoviranju sajta.

Ukoliko je prioritet izrada ili izmena sajta, akcenat se stavlja na inoviranje dizajna, poboljšanja snalaženja i rasporeda kategorija na samoj prezentaciji, uz korekciju i dopunu predviđenih sadržaja.

Sa druge strane, ako je cilj subjekta povećanje vidljivosti putem interneta, promocija i veći broj posetilaca, neophodna je kvalitetna optimizacija sajta (SEO – Search Engine Optimization).

Ona se vrši na više načina, kao što je postavljanje ključnih reči i fraza, praćenje najčešćih povezanih pretraga na internetu, formiranje korisnih spoljnih veza putem direktnih linkova i mnoge druge načine.

Ako se kompanije odluče da samostalno održavaju sajt, ali uz savete i obuke stručnjaka, tu je izrada uz lako upravljanje sadržajem (CMS sistem – Content Management System). U okviru takvog oblika izrade web sajta omogućava se kasnije jednostavno upravljanje – postavljanje, izmena i brisanje sadržaja i informacija, kao i svaka druga aktivnost koju bi inače odradila agencija.

Ključne prednosti ovakvog sistema izrade odnose se na praktičnost, organizovanost i jednostavnost upravljanja sajtom. Na taj način, cena izrade sajta u ovakvom sistemu je viša, ali održavanje sajta koštaće manje, ili dugoročno neće biti potrebe za obimnijim radom agencije na tom polju.

Veoma je važno definisati i istaći šta je ključni cilj izrade web sajta poslovnih subjekata, a specijalizovane agencije učiniće da željeni efekti budu realni i potpuno ostvareni.

ZAKLJUČAK

Cena izrade sajta zavisi od velikog broja faktora i zbog toga je vrlo fleksibilna i promenjiva u zavisnosti od kombinacije potrebnih aktivnosti.

Mogućnost plaćanja u ratama, ponude besplatnih aktivnosti i pogodnosti, realizacije različitih obuka, kao i zasnivanja dugoročnih ugovora sa agencijom daje dodatnu prednost saradnji sa stručnjacima u oblasti marketinga.

Ono što je sigurno, cena izrade sajta predstavljaće minimalan izdatak u poređenju sa višestrukim efektima koji će biti ostvareni uz web stranicu koja je moderna, kreativna, praktična i visoko rangirana u pretragama.

Zašto nam se ne biste javili da zajedno počnemo vašu dominaciju nad konkurencijom?

Neka vas klijenti pronađu brže!

Želite da pobedite konkurenciju?

Radoznali smo da čujemo vašu priču!
Čime se vaša organizacija bavi i koja je vaša misija?