Izrada knjige grafičkih standarda

Izrada knjige grafičkih standarda

Knjiga grafičkih standarda definiše dizajn svih dokumenata i promotivnih materijala koje firma koristi, od vizit karti do vizuelnih rešenja za bilborde.

Zašto vam je potrebna knjiga grafičkih standarda?
 • Da biste sprečili pogrešnu upotrebu boje, tipografije, pozicioniranja logotipa
 • Poboljšali marketinške i prodajne rezultate sa efikasnom, pravilnom upotrebom logotipa i dizajna
 • da uspostavite ličnost brenda

Šta je knjiga grafičkih standarda?

Knjiga grafičkih standarda definiše dizajn svih dokumenata i promotivnih materijala koje firma koristi, od vizit karti do vizuelnih rešenja za bilborde.

Zadatak grafičkog dizajnera je stvaranje vizualne celine koja oblikuje vizualne elemente kako bi se našle na različitim medijima.

Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga i tome slično.

Knjiga grafičkih standarda najčešće sadrži sledeće elemente:
 • Znak (logotip) u punom koloru
 • Znak (logotip) u svedenom koloru (radi primene u slučajevima kada tehnika ne dozvoljava pun kolor)
 • Pozitiv i negativ znaka (logotipa)
 • Atipične varijante znaka (logotipa)
 • Načine primene logotipa
 • Korporativne boje
 • Način i tehnike primene korporativnih boja
 • Definisanje tipografije (za štampani materijal i elektronske fajlove)
 • Vizit karte, Memorandum, Koverte, Fascikle, Flajer
 • Elektronski potpis
 • Opis primene standarda na web sajtu
Primeri knjige grafičkih standarda

Kako bismo Vam olakšali pretragu i mnogobrojna pitanja šta sve jedna knjiga grafičkih standarda sadrži, pogledajte primere knjiga grafičkih standarda nekih od najpoznatijih svetskih kompanija.

» MASTERCARD

» FACEBOOK

» DROPBOX

» HEINEKEN

Neka vas klijenti pronađu brže!

Želite da pobedite konkurenciju?

Radoznali smo da čujemo vašu priču!
Čime se vaša organizacija bavi i koja je vaša misija?