Izrada knjige grafičkih standarda

Izrada knjige grafičkih standarda

Knjiga grafičkih standarda definiše dizajn svih dokumenata i promotivnih materijala koje firma koristi, od vizit karti do vizuelnih rešenja za bilborde.

Kroz ovu knjigu, postiže se usklađenost svih marketinških i promotivnih materijala, pružajući jedinstveni identitet koji pomaže u stvaranju prepoznatljivosti i jačanju brenda. U nastavku saznajte zašto je knjiga grafičkih standarda neophodna i koje ključne elemente treba da obuhvata.

Zašto vam je potrebna knjiga grafičkih standarda?
 • Da biste sprečili pogrešnu upotrebu boje, tipografije, pozicioniranja logotipa
 • Poboljšali marketinške i prodajne rezultate sa efikasnom, pravilnom upotrebom logotipa i dizajna
 • da uspostavite ličnost brenda

Knjiga grafičkih standarda je dragoceni alat za održavanje doslednosti i kontrole nad vizuelnim identitetom vaše kompanije.

Ona vam omogućava da sprečite pogrešnu upotrebu boja, tipografije i pozicioniranja logotipa, čime se osigurava konzistentan izgled i brendiranje.

Njen značaj leži u tome što sprečava nepravilnu upotrebu elemenata brenda, poput pogrešnog pozicioniranja logotipa, neprikladne upotrebe boja ili nepoštovanja tipografskih smernica. Održavanje doslednosti u dizajnu i prezentaciji brenda pomaže u izgradnji prepoznatljivosti, poverenja i profesionalnosti.

Ukratko, izrada knjige grafičkih standarda je ključni korak u definisanju i održavanju vizuelnog identiteta vaše kompanije. Ona obezbeđuje doslednost, prepoznatljivost i profesionalnost u svim aspektima komunikacije i doprinosi jačanju brenda na tržištu.

Šta je knjiga grafičkih standarda?

Knjiga grafičkih standarda definiše dizajn svih dokumenata i promotivnih materijala koje firma koristi, od vizit karti do vizuelnih rešenja za bilborde.

Knjiga grafičkih standarda predstavlja sveobuhvatan dokument koji definiše dizajn svih dokumenata i promotivnih materijala koje firma koristi.

Ona obuhvata sve važne smernice i uputstva o vizuelnom identitetu kompanije, bilo da se radi o vizit kartama, bilbordima, brošurama ili marketinškim kampanjama. 

Knjiga grafičkih standarda takođe ima ključnu ulogu u poboljšanju marketinških i prodajnih rezultata.

Pravilna upotreba logotipa i dizajna na svim promotivnim materijalima, kao što su flajeri, vizit karte, bilbordi i kampanje, stvara ujednačen i kohezivan izgled koji privlači pažnju i ostavlja snažan utisak na ciljnu publiku.

Pored toga, knjiga grafičkih standarda pomaže u uspostavljanju ličnosti brenda.

Definisanje karakterističnih elemenata brenda, kao i njihovih atipičnih varijanti, omogućava vam da izgradite prepoznatljivu i autentičnu identifikaciju sa vašim proizvodima ili uslugama.

Ova doslednost u dizajnu doprinosi izgradnji brend lojalnosti i dugoročnih veza sa kupcima.

Zadatak grafičkog dizajnera je stvaranje vizualne celine koja oblikuje vizualne elemente kako bi se našle na različitim medijima.

Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga i tome slično.

Šta sve sadrži knjiga grafičkih standarda?

Izrada knjige grafičkih standarda

Knjiga grafičkih standarda obuhvata širok spektar elemenata koji definišu vizuelni identitet kompanije. Među ključni elementi koji se često nalaze u ovoj knjizi su:

 • Znak (logotip) u punom koloru
 • Znak (logotip) u svedenom koloru (radi primene u slučajevima kada tehnika ne dozvoljava pun kolor)
 • Pozitiv i negativ znaka (logotipa)
 • Atipične varijante znaka (logotipa)
 • Načine primene logotipa
 • Korporativne boje
 • Način i tehnike primene korporativnih boja
 • Definisanje tipografije (za štampani materijal i elektronske fajlove)
 • Vizit karte, Memorandum, Koverte, Fascikle, Flajer
 • Elektronski potpis
 • Opis primene standarda na web sajtu

 

Kako treba da izgleda knjiga grafičkih standarda?

Knjiga grafičkih standarda treba da bude vizuelno privlačna i estetski ugodna, sa jasnom strukturirom i organizovanim dizajnom.

Svaki element, od logotipa do boja i tipografije, trebao bi biti pažljivo prezentovan i detaljno opisan.

Takođe, knjiga bi trebala da bude sveobuhvatna, pokrivajući sve relevantne aspekte brendiranja, od primene na različitim medijima do upotrebe na web stranicama i društvenim mrežama. 

Važno je da knjiga grafičkih standarda bude lako razumljiva i korisna za sve članove tima koji će je koristiti, pružajući jasna uputstva i smernice za korišćenje brend elemenata.

Na taj način, kvalitetno urađena knjiga grafičkih standarda postaje važan alat za održavanje doslednosti i integriteta brenda, osiguravajući da se brend predstavlja na konzistentan i profesionalan način u svim komunikacijskim kanalima i materijalima.

 

Zahtev za izradu knjige grafičkih standarda

Ukoliko želite da zatražite uslugu izrade knjige grafičkih standarda, molimo vas da u svom zahtevu odmah navedete koji specifični delovi knjige grafičkih standarda su vam potrebni za vaš brend. 

To može uključivati elemente kao što su logo dizajn, definisanje korporativnih boja, tipografija, primena logotipa na različitim medijima, kao i druge relevantne segmente.

Precizno navođenje ovih delova će nam pomoći da bolje razumemo vaše potrebe i pružimo vam efikasnu i personalizovanu uslugu izrade knjige grafičkih standarda koja će odgovarati vašem brendu i ciljevima poslovanja.

 
Primeri knjige grafičkih standarda

Kako bismo Vam olakšali pretragu i mnogobrojna pitanja šta sve jedna knjiga grafičkih standarda sadrži, pogledajte primere knjiga grafičkih standarda nekih od najpoznatijih svetskih kompanija.

» MASTERCARD

» FACEBOOK

» DROPBOX

» HEINEKEN

Neka vas klijenti pronađu brže!

Želite da pobedite konkurenciju?

Radoznali smo da čujemo vašu priču!
Čime se vaša organizacija bavi i koja je vaša misija?