Dizajn flajera

Page Title Shape 1
Page Title Shape 2
Page Title Shape 3

DIZAJN FLAJERA

DIZAJN FLAJERA

Letak je oblik reklamnog papira namenjen širokoj distribuciji i obično se postavlja ili distribuira na javnom mestu, izdaje se pojedincima ili šalje putem pošte.

Flajer predstavlja reklamni materijal namenjen informisanju vaših potencijalnih kupaca o vama, vašim uslugama, proizvodima, događajima ili akcijama.

Može biti jednostran i/ili obostran, kao i raznih oblika i veličina.

Često se koristi kao promotivan materijal koji se deli potencijalnim potrošačima na različitim mestima.

Viđali ste ih kao vaučere, pozivnice, letke i sl.

Kao razglednice, pamfleti i mali plakati, leci su jeftini oblik masovnog marketinga ili komunikacije. Postoji mnogo različitih formata letaka.

ZAŠTO LETAK (FLAJER)?

Bilo da pokrećete novi posao, širite poslovanje ili želite promovisati neki segment svog poslovanja, proizvod ili uslugu, leci su nezaobilazni i najpovoljniji deo vaših marketinških aktivnosti.

Osnovna tri faktora dobro dizajniranog letka (flajera):

1. atraktivnost

2. jasne informacije

3. sažetost

Onima koji će čitati vaš letak mora sve biti jasno i moraju imati odgovore na sva bitna pitanja: ko, šta, gde, kada. Letak moraju ostaviti odličan prvi utisak.

Pre izrade letka, obratite pažnju na sledeće:

1. Koji format letka odgovara poruci koju želite preneti?

2. Šta želite postići svojim letkom?

3. Odredite ciljanu publiku: da li je vaša ciljana publika već upoznata sa time šta radite, predstavljate ili prodajete i kako će se letak uklopiti u ostale marketinške aktivnosti?

4. Kako ćete se razlikovati od konkurencije?

5. Odredite jasan CAT („call to action“) – poziv na akciju, motivišite klijente da vas kontaktiraju, koriste vaš proizvod ili ga kupe.

Slične usluge:

Logo dizajn
Dizajn vizit karte
Dizajn plakata
Dizajn reklamnih kesa
Dizajn roll-up banera
U svojima lecima koristite fotografije, grafikone jer ipak slika govori hiljadu reči.

Informacije moraju biti pregledne, lako čitljive i razumljive.

U zavisnosti od potreba klijenta i poslovanja, leci mogu biti jednostrani, obostrani, preklopljeni ili nepreklopljeni.

Kao grafički dizajneri, poštovaćemo vaše želje i zahteve dizajna, držeći se grafičkih standarda.

Da biste privukli pažnju kod kupca ili klijenta, morate ga privući atraktivnim tekstom letka. Ako ga naslov ne privuče, dalje neće ni čitati.

Za promovisanje događanja, proizvoda, usluga ili promotivnih aktivnosti, akcija i događanja preporučujemo izradu letaka.