Marketing na internetu je dobro poznata strategija uspešnog nastupa na globalnoj mreži.

marketing na internetu

Marketing na internetu je dobro poznata strategija uspešnog nastupa na globalnoj mreži.

U online svetu vlada velika konkurencija u svim sferama poslovanja, i s obzirom na masu sadržaja koji se svakodnevno plasiraju, vrlo je teško i zahtevno biti jedinstven, drugačiji i neprevaziđen. Ipak, to u svakom slučaju nije ni nemoguće, naprotiv, može biti vrlo izvodljivo. Važno je baviti se internet oglašavanjem na ozbiljan, detaljan i profesionalan način.

Reklame su nešto što je vrlo bitno za stvaranje prepoznatljivosti, i mnoge od njih ostaju upamćene i na prvi pogled. Kvalitetne reklame izazivaju kombinaciju čulnih reakcija: prate se pogledom, aktivno slušaju, ali i ujedno vrlo dugo osećaju.

Da bi reklama bila kvalitetna, posebno ona koja se kreira za internet i u tom pogledu može biti raznolika, poželjno je angažovati profesionalce u ovoj oblasti – marketinške agencije.

Njih čine sposobni, motivisani i iskusni timovi stručnjaka, koji neverovatnom brzinom razvijaju veliki broj ideja. I to smo baš mi, tim koji čini sve da vaša reklama bude dostupna svima, više puta pogledana i motiv ka posećivanju web sajta, online prodavnice i izvršavanje narudžine, kao krune internet komunikacija.

Dobro je razmisliti o tome zašto biste bili isti, kada možete biti drugačiji, prikazani u pravom svetlu i sa uvek aktuelnim reklamama i drugim sadržajima. Mi smo tu za vas da učinite korak napred u poslovanju, uz kvalitetan put uspešnog reklamiranja.

Bavite se kvalitetom reklame, pre nego kvantitetom

Upoznati smo svi sa činjenicom da se danas svuda vidi veliki broj reklama.

Posebno na internetu, za reklamiranje je pogodan veliki broj pozicija – na Google-u, web sajtu, društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram, zatim blogovima i drugim stranicama. Tu je veliki broj izdvojenih prostora i banera na koje se mogu postaviti brojne i raznolike reklame.

Sve to, uticalo je da veliki broj reklama bude čisto napravljen da popuni prostor, pa ukoliko neko i vidi sadržaj, to je još i bolje.

Takođe, nekada je lakše prekopirati postojeću „priču“ iz privlačne reklame, ili neki vid svetski poznatog promotivnog spota.

Kako je internet mesto na kojem je sve dostupno i vidljivo, važno je biti pažljiv u ovom smislu i ipak voditi se sopstvenim, ili idejama predstavnika marketinške agencije, koji uvek imaju trik više za vas.

Neophodno je voditi računa da reklama namenjena internetu ili bilo kom drugom obliku oglašavanja, ima prepoznatljiv kvalitet, kako u pogledu pripreme, tako i samog kvaliteta snimka, unikatnosti reči i ključnih poruka.

Izdvajaju se reklame koje su unikatne, detaljno osmišljene, bez zastoja i grešaka.

Marketinška agencija kao što je naša, može učiniti da imate jedinstvene reklame, kao prave inovatore na tržištu.

Kvalitet je primarno bitan, sve drugo može se osmisliti u koraku sa produkcijom i drugim reklamnim detaljima.

Takva reklama je detaljno isplanirana i dogovorena, zatim sjajno dizajnirana u pogledu web i grafičkih mogućnosti i moć njenog privlačenja pažnje je dovedena do savršenstva.

Može da bude postavljena na bilo koju sferu interneta – Google, web sajt i njegove stranice, druge sadržaje kao što su blogovi, stranice drugih kompanija i slično.

Savet je da kvalitet bude nešto što je zajednička tačka i agencije i klijenta, jer će to učiniti jednostavno ostvarenje ciljeve na temeljima jedinstvenog nastupa na internetu.

Bolje je imati i jednu, ali kvalitetnu reklamu, koja će privući pažnju i učiniti da posetilac ponovo želi da je pogleda, pre nego više desetina manje kvalitetnih.

Poželjno je unapred proceniti raspoloživi budžet za ovu namenu, bez preterane štednje, ali i rasipanja na strane koje neće doneti pozitivne efekte. U marketing se aktivno ulaže kako novac, tako i trud, pa je štedljivost vrlo rizična za nemogućnost plasiranja kvalitetnog sadržaja.

Neka reklama ima svoju „priču“

Kao što je bitan kvalitet u pogledu onoga što čini reklamu, isto tako se on zasniva na precizno osmišljenom njenom sadržaju. Svaka reklama treba da nešto sugeriše, objašnjava i bude jasan poziv na akciju u vidu interesovanja, upućenog poziva ili obavljene kupovine.

Reklama se zasniva na osmišljavanju i planiranju svakog detalja, koji će nositi određenu poruku.

Treba da ima svoj tok – početak, središnji deo i završetak, bez obzira da li se radi o promotivnom spotu, fotografiji uz propratni tekst, samom teksualnom sadržaju ili nekom drugom obliku reklame.

Pored toga, jasno je da reklama izaziva pažnju, nekada i prepričavanje, a cilj je i pamćenje i prepoznatljivost.

Bolje i duže se pamte reklame koje imaju jasan tok, nedvosmislen i ciljno usmeren sadržaj.

Posebno ukoliko se radi o promotivnom, ili video spotu, reklama izaziva i splet emocija i reakcija, i u ovom pogledu je bitno voditi računa na kakav odjek će naići u javnosti. Bolje je izbegavati tipove reklama koji su već viđeni, jer takvih je generalno javnost već zasićena, a posebno internet platforma.

Google oglasi kao odličan marketing na internetu

Oglašavanje na Google-u na primer, je vid reklamiranja koji omogućava da sadržaj bude prezentovan i visoko rangiran uz optimizaciju i bavljenje stručnim alatima koji čine oglas ili reklamu vidljivim.

Profesionalna agencija, kao što je naša, upravo su zaduženi za to da oglas i reklama imaju svoju „priču“, koja će biti jasna, vidljiva i prikazana na internetu na mnogo mesta, i uz specijalnu visoku poziciju u slučaju da se radi o oglašavanju na Google-u.

Promovišite svoje spotove i druge oglase na društvenim mrežama

Ovo je zaista vrlo korisna i sjajna ideja, jer smo svi svesni značaja koji ima Facebook, Instagram i druge aplikacije, jer ih i sami redovno koristimo.

Bavljenje društvenim mrežama danas je ne samo u trendu, već je i neminovnost savremenih trendova online biznisa.

Fokusiranost na društvene mreže donosi brojne rezultate: veći broj poseta web sajta, komentarisanje i uopštena upoznatost korisnika ovih aplikacija sa vašim radom, zatim obimnije pominjanje u javnosti, češće listanje internet prodavnice, frekventnije kupovine, kao i lojalnost potrošača.

Jednostavno, „reklamiranje reklama“ je uspešno povezivanje kreiranje promotivnog sadržaja i plasiranje na pravo mesto, u pravo vreme i pravim posetiocima, korisnicima interneta i pratiocima društvenih mreža.

Pravo mesto za veliku vidljivost reklama i oglasa, privlačenje pažnje sve većeg broja ljudi i ostvarivanja saradnji u virtuelnom svetu jesu društvene mreže.

Ideja plasiranja iste reklame na različite načine, tačnije kroz više medija – televizija, štampa, interent stranice poput web sajta, društvene mreže i slično, pravi je put za dopiranje do velikog broja ljudi.

Ipak, savet je definisati svoje ciljne grupe i odrediti tržište čije potrebe treba da se zadovolje određenim proizvodima ili uslugama koji su predmet reklamiranja. Naša agencija stoji vam na raspolaganju za aktivno vođenje društvenih mreža, bilo kog tipa.

Takođe, spremni smo da kreiramo standardne, ali unikatne reklame i druge promotivne sadržaje – objave, statuse, promotivne ilustracije i druge vrste marketinških elemenata, kroz kvalitetne i usluge koje će ostvariti velike efekte u javnosti.

Reklamirajte se na Google-u i ostavite utisak

Veliki broj internet korisnika je bar i površno upoznat sa oglašavanjem na Google-u i značajem koji ima u segmentu reklamiranja.

Iako se ne radi o standardnim reklamama, više je orijentisano na oglase, koji će uz adekvatnu strategiju biti vidljivi, istaknuti i prepoznatljivi u masi drugih.

Ovaj vid oglašavanja ima veliki broj prednosti. Unapred se može dogovoriti obim usluga i merljivi ciljevi koji se žele ostvariti. Postavljaju se merljivi rezultati, u pogledu broja „klikova“ koji će se napraviti na oglasu, ka web sajtu ili internet prodavnici.

Moguće je rezultate definisati i kao broj obavljenih kupovina, vreme zadržavanja na sajtu i sadržajima, i mnogo toga drugog.

Google reklamiranje omogućava i jasnu kontrolu troškova. U tom pogledu se porede troškovi u određenim intervalima i periodima posmatranja.

Google oglašavanje omogućava fokusiranost na određeno tržište i planiranje periodičnih kampanja za ciljne lokacije i korisnike interneta koji su definisani prema demografskim karakteristikama.

Kvalitetni oglasi se više puta pregledaju, predlažu prijateljima i poznanicima, i popularno rečeno „šeruju“ na drugim stranicama i društvenim mrežama.

Ovaj tip oglašavanja, tačnije reklamiranja na Google-u zahteva stručno bavljenje i poznavanje tematike, kao i alata koji su vrlo efikasni i efektivni.

Agencije daju više različitih opcija za formiranje reklama, uz cenovne rangove i isplativost za svakog pojedinačnog klijenta.

Isplativost je zagarantovana, ali savet je da se ne prave uštede u ovom segmentu oglašavanja. Profesionalna agencija kao što je naša, omogućava podršku i saradnju u domenu Google oglašavanja na različite načine.

Tu smo za vas u svakom trenutku i spremni na sastanak, na kome će se dogovoriti cilj reklamiranja, aplikacije sa kojih se upravlja i pristupa, temu i „priču“ oglašavanja.

Preuzimanje inicijative može da bude naš deo posla, ali sve se zasniva na dogovru sa klijentom i usmerenošću na tržišne ciljeve.

Neka reklama bude jasan poziv na akciju

Svaka reklama ima svoj cilj i jasnu svrhu, kao i mehanizam privlačenja pažnje.

Sa tim ciljem se pokreću mnoge ideje i ostvaruje uspeh u biznisu, koji treba da se zasniva na principima dugoročnosti. Call to Action je mehanizam pozivanja na akciju, koji leži u svakoj marketinškoj aktivnosti, strategiji i taktici.

Odnosi se na posvećivanje pažnje porukama kao što su: posetite web sajt, kontaktirajte nas za više informacija, poručite proizvod i uverite se u svojstva, pošaljite nam zahtev ili uput, kao i mnogo drugih mogućnosti.

Poziv na akciju je neizostavan element svakog oglasa i reklame, mada ne mora da bude direktno prisutan u pogledu izgovaranja reči ili ispisivanja na ilustracijama, posterima, banerima i slično.

Može da bude pozadina sajta, prodavnice ili nekog drugog mesta koje se frekventno posećuje, sa pažnjom i posvećenošću.

Marketinške agencije poznaju reakcije javnosti i posebno definisanih ciljnih grupa.

Na osnovu bogatog iskustva, stručnosti i sposobnosti prepoznavanja reagovanja, formiraju se planovi i nacrti reklama koje će da budu vrlo efektne, ispraćene i zadržane u memoriji posetilaca i internet korisnika.

Iako se mnogo aktivnosti realizuje po osnovu osećaja i praćenja intuicije, važno je voditi računa o potezima konkurenata klijenata, i proaktivno reagovati.

Poziv na akciju element je koji se priprema unapred, uz jasno definisane ciljeve, koji su merljivi kada se radi o reklamiranju na internetu.

Karakteriše ih transparentnost, kontinuiranost merenja i uporedivost u svakom trenutku.

Agencija profesionalnih pojedinaca koji funkcionišu timski, kao što je naša, svestrano razmatra sve opcije marketinških alata i formira pakete usluga kojima će klijenti ostaviti utisak u javnosti.

U svakom trenutku smo spremni za vaše reklamiranje, uz zajedničke ideje, sugestije i realizaciju kojom ćete biti i više nego zadovoljni.

Reklamiranje je posebna marketinška aktivnost, segment i oblast bez koje je nemoguće zamisliti uspešnu promociju, bilo na internetu ili putem drugih medija.

Nekada je bila tradicija da se oglasi čitaju na radio stanicama u određenim terminima, što je i danas negde zastupljeno, a sa druge strane su se razvile i televizijske reklame.

Ono što je sigurno u trendu i na vrhu lestvice popularnosti, jeste marketing na internetu.

To može biti prostor sopstvenog web sajta, popularne stranice drugih osoba, organizacija ili kompanija, kao i čuvene društvene mreže, poput Facebook-a i Instagrama. Ne samo da omogućavaju reklamiranje, već i društvene mreže donose konkretne, jasne i merljive rezultate svake reklame.

Omogućava se postavljanje pitanja i komentara, „lajkovanje“ koje se broji, „šerovanje“ sadržaja i mnogostruko drugih načina za reklamiranje, koje ne mora da potekne samo od klijenata, nego i od drugih osoba na društvenim mrežama.

Marketing na internetu – S8 Studio

Naša marketinška agencija bavi se svim segmentima reklamiranja, i omogućava celokupan lanac usluga: od ugovaranja i pripremanja planova, proveravanja svih elemenata, preko realizacije projekata uz svestranu saradnju i praćenje potreba i ciljeva klijenata, pa sve do merenja ostvarenih rezultata i praćenja povratnih reakcija javnosti.

To može da bude naš lanac aktivnosti, ili zajednički ukoliko klijenti imaju vremena da se posvete, i ujedno žele da aktivno učestvuju u svakom našem koraku ka ostvarenju njihovih ciljeva.

Težimo da u svakom trenutku budemo proaktivno orijentisani i predvidimo moguće korake ciljnih grupa, ključnih konkurenata naših klijenata i drugih učesnika u internet utakmici, koja je nemilosrdna i ne prašta greške.

Ali, sa nama greške nema, i uvek smo tu za vas, raspoloženi i spremni da pružimo ideju i predlog više, kako bi vaša marketinška kampanja zasijala u punom sjaju i ostavila snažan utisak i trag u odnosu na sve druge učesnike.

Neka vas klijenti pronađu brže!

Želite da pobedite konkurenciju?

Radoznali smo da čujemo vašu priču!
Čime se vaša organizacija bavi i koja je vaša misija?