Elektropneumatik, Novi Sad

elektropneumatik redizajn sajta
Elektropneumatik servis je osnovan 1987 god. kao servis HILTI i FLEX mašina. Danas je ovlašćeni servis za popravku MAKITA i FLEX alata u garantnom i vangarantnom roku

Neka vas klijenti pronađu brže!

Želite da pobedite konkurenciju?

Radoznali smo da čujemo vašu priču!
Čime se vaša organizacija bavi i koja je vaša misija?