Dr Predrag Đurić

dr predrag đurić

Predrag Đurić je nezavisni lider javnog zdravstva sa preko dvadeset godina profesionalnog staža u javnom zdravstvu i visokom obrazovanju. Njegova lična misija je da vodi transformaciju zdravstvene zaštite i javnog zdravlja ka održivim, kvalitetnim i pravednim zdravstvenim sistemima kroz definisanje i razvoj strateških programa javnog zdravlja.

Neka vas klijenti pronađu brže!

Želite da pobedite konkurenciju?

Radoznali smo da čujemo vašu priču!
Čime se vaša organizacija bavi i koja je vaša misija?