Vizija Solution, Novi Sad

Vizija Solution, Novi Sad vizija solution

Vizija Solution se bavi implementacijom sistema finansijskog upravljanja i kontrole i obukom kadrova javnog sektora.

Neka vas klijenti pronađu brže!

Želite da pobedite konkurenciju?

Radoznali smo da čujemo vašu priču!
Čime se vaša organizacija bavi i koja je vaša misija?